NİZİP TİCARET ODASI

STRATEJİK PLANI

2019 - 2022

22.02.2019 tarih ve 44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Diğer