BİLGİ İŞLEM - BASIN YAYIN - AB DIŞ İLİŞKİLER PROJE UZMANI 

 

Adı Soyadı: Ali Rıza DENİZ

Telefon: 0342 517 10 11 Dahili: 112

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: alirizadeniz@nto.org.tr

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Yayınlar, toplantılar, basın bültenleri, üyelerimizi odanın politikalarından ve faaliyetlerinden sürekli olarak haberdar kılan haberleşme işlemlerinin yürütülmesi (SMS, e-mail vs)

• Web sitelerinin düzenli olarak güncellenmesi

• Bilgi Edinme Kanunu işlemlerinin yürütülmesi

• Meclis, yönetim kurulu ve meslek komite üyelerinin bilgilerinin düzenli şekilde yenilenmesi

• Üyelerin yayınlanan duyurulardan veya yapılacak toplantılardan haberdar edilmesi

• Ulaşılamayan üyelerin listesinin oluşturulması

• Odaya gelen kitap, gazete, dergi vs. yayınların genel sekreterin talimatına uygun olarak saklanması ve ilgili servislere iletilmesi

• Odanın aylık olağan meclis toplantılarının sunum hazırlanması, meclis kararlarının yazılması ses kayıt, fotoğraf, kamera çekimlerinin yapılması gibi işlemleri yürütmek ve bu çekimlerin harici hardiske aktarılarak muhafazasını sağlamak,

• Ulusal ve yerel basının sürekli takip edilerek, odanın ve yönetim kurulu başkanlığının etkinliklerinin basına yansımasının izlenmesi, yayınlananların yönetim kurulu başkanının bilgisine sunulması ve arşivlenmesi

• Basın bildirilerinin hazırlanması

• Yönetim kurulu başkanının odayı temsilen katılacağı etkinliklerin protokol listesinin hazırlanması ve onay için genel sekretere sunulması, onay aldıktan sonra gereken davetlerin yapılması

• Odanın, web sitesi ve üye katalogları da dahil olmak üzere, farklı haberleşme mekanizmalarını entegre eden, yazılı bir haberleşme stratejisinin oluşturulması ve uygulanması

• Oda bilgisayarlarının yazıcı faks bakım ve onarımının yapılması, bilgisayarlarda bulunan bilgilerin muhafazasının sağlanması

• Odanın gelen - giden evrak kayıtlarının elektronik ortama kaydının yapılması ve arşivlemesi.

• Odamız toplantı salonlarının organizasyonlarda hazır bulunması amacıyla gerekli hazırlıkların yapılması

• Yönetim kararlarının imzalarının takibi ve arşivlenmesi

• Odamızın sosyal medya (facebook, twitter vs) sayfalarının yönetimi

• Taziye ilan ve yazılarının hazırlanması

• NTO dergisinin hazırlanması, basımını yaptırmak

• Odanın yazılı basın, televizyon ve radyo ile olan ilişkilerini, kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürütmek

• Odanın tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması çalışmalarını yapmak

• Ulusal bayram ve tören, özel ve dini günlerle ilgili basında çıkacak haberleri hazırlamak

• Odanın domain name ve hosting hesaplarının takip edilmesi ve yenileme işlemlerinin yapılması  

• Yerel ağ bağlantısı (LAN) sisteminin çalışmasının denetlenmesi ve olası ağ bağlantısı ya da internet erişimi problemlerinin giderilmesi

• Akreditasyon sürecinde gerçekleşecek tüm faaliyetlere destek vermek, politika ve temsil konularında gerekli çalışmaların yapılması

• İş Makinesi Tescil Belgesi, Kapasite Raporları, Mücbir Sebep Belgesi, Kredi Talep Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Fiili Tüketim ve Fiili Üretim Belgesi ile Ekspertiz Raporları hazırlamak ve imzalamak

 

AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE UZMANI

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kapsamda proje hazırlamak ve uygulamak, projeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

• İhtiyaç duyulan konularda ulusal ve uluslararası proje hazırlamak ve projelerde görev almak

• Proje çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

• Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulama çalışmalarını Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kurumun diğer birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek. 

• Avrupa Birliği mali yardım programları ve ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Kurumun görev alanına giren konularda projeler hazırlamak ve yürütmek, diğer birimler tarafından hazırlanacak proje ve teklifleri inceleyerek değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, bu konularda Kurum birimleri arasında işbirliğini sağlamak.

• Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların, Kurumun görev alanına giren konularda düzenledikleri kurs, seminer, konferans, eğitim, staj ve toplantılarını izlemek, bunlara katılmak veya katılımı sağlamak.

• Ülkemizin uluslararası kuruluşlara üyeliğinden ve çok taraflı sözleşmelerden doğan yükümlülükleri gereğince veya uluslararası kuruluşlardan ya da diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla intikal eden bilgi talepleri kapsamında, Kurumun görev alanına giren konularda, gerekli araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, gerekli raporları hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak ve bu konularda Kurum içi koordinasyonu sağlamak. 

• Yurtdışından gelen heyetlerin kabulü, ağırlanması ve bilgilendirilmesi ile ilgili hazırlıklarda bulunmak.

• Yurtdışı kuruluşlarla ve yurtiçindeki temsilcilikleriyle gerekli her türlü iletişimin kurulması işlemlerini yürütmek.

• Tüm yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

• Yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin olarak görev dönüşünde raporları hazırlamak ve ilgili birimine göndermek. 

• Ülkemizde görev yapan yabancı ülkelerin Büyükelçi ve Ticaret Müşavirlerinin bölgemizi ve Odamızı ziyaretlerini organize etmek,

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak

• Yurtdışından gelen ticaret heyetlerinin bölgemiz ve üye firmalarımızın ziyaretleri organizasyonunu gerçekleştirmek,

• Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yurtiçine ve yurtdışına düzenlenecek iş heyeti ve fuar inceleme ziyareti organizasyonlarında aktif görev almak 

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM