AVANTAJ ve YÜKÜMLÜLÜKLER


ÜYELERİN AVANTAJLARI

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Nizip Ticaret Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

Nizip Ticaret Odası Üyeleri Odamızın Web sayfalarında Organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler:

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,
 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 • Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Kütüphanesinden yararlanma,
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkânı, Üye kimlik kartı,
 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

NİZİP Ticaret Odası Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

I.AİDATLAR

Üyeliklerine ilişkin aşağıda belirtilen aidatlarını kendilerine gönderilen formları doğru ve okunaklı bir şekilde doldurarak bir defada (30 Haziran son ödeme günüdür) veya iki taksitte (30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznelerine yatırmak.

Munzam aidat: Bir önceki yıla ait ticari kazanç beyanının binde beşi oranında,

Yılık aidat: Firmanın sermayesine göre belirlenen derecesi paralelinde belirlenir.

Aidatlarının düzenli olarak yatırmayan Üyelerimiz belge düzenlenmesi, temini ve onayı hizmetlerimizden yararlanamamaktadırlar.

II. DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca "Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir"

Bu nedenle Üyelerimizin adres, ana sözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden posta yolu ile haberdar edememekteyiz.

Üyelik İşlemleri

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM