AKREDİTASYON VE KALİTE

 

Adı Soyadı: Dilek SÜZER

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 139

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: d.suzer@nto.org.tr

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerinin belirlenmesi doğrultusunda yol göstericidir.

• TS-ISO 9001 standardına uygun olarak Kalite sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak.

• Yürürlüğe giren dokümanların dağıtımı sağlar.

• Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yapılmasını sağlamak.

• Eğitim alacak kişinin isimlerini tespit ederek zamanında eğitim alabilmelerini sağlamak.

• Gerek yazılı gerek sözlü olmak üzere herhangi bir birime gelen şikayetler ile birimlerin isteklerinin tespit edilerek düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak.

• Sistem denetimi / değerlendirmeleri ile eksiklik ve zayıflıkları saptar, kalite geliştirici ve düzeltici çalışmalar başlatır, bu çalışmaları izler, sonuçlandırılmasını sağlar.

• Odayı kalite konusunda temsil eder , “Toplam Kalite” felsefesinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapar.

• İç Kalite Tetkiklerinin etkin olarak uygulanmasını sağlar.

• Kaliteyi olumsuz yönde etkileyen sorunların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri belirleyerek üst yönetime sunar.

• Gözden geçirme ve kalite sisteminin iyileştirilmesi amacıyla kalite sisteminin performansı konusunda gerektiğinde üst yönetime rapor verir.

• Üye şikâyetlerinin izlenerek giderilmesi için bir sistem oluşturur, bunların düzenli olarak raporlanmasını sağlar.

• Üye memnuniyeti araştırmalarını ve iyileştirme çalışmalarını izler.

• Hazırladığı yıllık eğitim planında yer alan konularda ilgili eğitim toplantılarını organize eder kurum içinden veya kurum dışından eğitmenler bulur, eğitim faaliyetlerinin yıllık eğitim planı doğrultusunda işlemini sağlar.

• Ticaret Odası personelinin tamamının tüm eğitimlerinin zamanında verilmesini sağlar.

• Kalite hedeflerinin takibini yapar.

• Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM