Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan İlan

 13.09.2022 10:33:00  50

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83 ve 84. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanan yönetmeliğin ön gördüğü usul ve esaslar çerçevesinde:

Nizip Ticaret Odası Başkanlığı’nın 01.09.2022 tarih ve 235 sayılı yazısı ile Odanın Organ Seçimlerinin yapılması talep edilmiş, yapılan inceleme sonucu istem yerinde görülmekle:

1- Nizip Ticaret Odası Organ Seçimleri 02.10.2022 Pazar günü Gaziantep ili Nizip ilçesi Nizip Ticaret Odası binasında yapılacak olup, oylama saat 09.00 da başlayıp 17.00 da sona erecektir. (Yönetmelik Md. 11/14)

2- Ticaret Odası Organ seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelere ait liste 3 tam iş günü 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 08.00 da Nizip Ticaret Odası hizmet binasında askıya çıkartılıp, 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00 da askıdan indirilecek olup, listelere ilişkin itirazlar bu tarihler içerisinde Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılabilecektir. (Yönetmelik Md., 11/11)

3- Nizip Ticaret Odası seçimlerinde kullanılacak seçim listelerinde (odanın kayıtlı üyesi olup) isimleri bulunmayan veya kayıtlı bulunduğu halde bilgilerinde yanlışlık, eksiklik bulunan üyelerin ilgili organ seçimleri yönetmeliğinin 5 ve/veya 6’ncı maddesinde sayılan belgelerle birlikte, ilgilinin bizzat kendisinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Seçim günü oy verenlerin kimliklerini oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat etmeleri zorunludur. (Yönetmelik Md. 18)

5- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair Ticaret Sicil Müdürlüğünden 90 gün içerisinde yetki belgesinin (ek ibare RG 10.04.2021-31450) veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen (Değişik ibare 10.04.2021-31450 ) sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

6- Tüzel kişilerin ve şubelerin gerçek kişi temsilcileri için aşağıdaki usullere uygun olarak yetki belgesi düzenlenir;

a)Yetki belgesi bağlı olunan Ticaret İl Müdürlüğünden alınır,

b)Yetki belgesi talepleri dilekçe ile yapılır,

c)Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir,

ç)Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

d)Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

e)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi ‘’Oda ve Borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç veya hizmet bedeli tahsil edilemez.’’

f)Yetki belgelerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 2012/262 sayılı kararı gereği T.C. Kimlik numaralarının bulunması zorunludur.

7- Nizip Ticaret Odası Meclis Komitesi ve Meclis Seçimlerinin itiraz ve kesinleşme sürelerinin sonucunda 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00-12.00 arasında Nizip Ticaret Odası hizmet binası meclis toplantı salonunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi yapılacaktır.

8- Bu seçimler için aday olacak gerçek kişi ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği Seçimi yönetmeliğinin 6. Maddesindeki seçilme yeterliliklerini taşıması gerekmektedir.

9- Meclis üyeliği seçimi dışında kalan seçimlerde, seçilen tüzel kişi değil tüzel kişinin yetkili gerçek kişi temsilcisidir. Meclis üyeliği seçiminde oy pusulalarının tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin adı yazılır. Disiplin kurulu seçimlerinde ise hem tüzel kişi unvanı hem de yetkili gerçek kişi temsilcisinin adı birlikte bulunmak zorundadır.

10- Bu seçimlerde oy kullanacak olan üyelerin 15.08.2017 tarihli 694 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin 134. Maddesi ile değişiklik yapılan 5174 sayılı kanunun 83. Maddesi a bendi gereğince seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı olması gerekmektedir.

İlanen duyurulur. 09/09/2022

 

NİZİP İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

6.10.2022 11:41:00  26
Vergilendirme ve Muhasebe Webinarına Davetlisiniz

28.09.2022 17:28:00  65
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı Lansman Toplantısı

23.09.2022 11:52:00  44
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge

23.09.2022 11:29:00  49
KOSGEB MKİ Hızlı Destek Programı Destek Tutarının 125 Bin TL’ye Çıkarılması

23.09.2022 11:23:00  47
Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

23.09.2022 11:15:00  41
Helal İş Forumu 2022

23.09.2022 11:07:00  51
Tahran 13. Uluslararası Nanoteknoloji Fuarı

23.09.2022 10:41:00  46
VIII. UZAL-CBS 2022 Sempozyumu

23.09.2022 09:39:00  42
Depozito Bilgi Yönetimi Sistemi Ön Kayıt İşlemleri

16.09.2022 17:37:00  58
Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi

16.09.2022 17:19:00  59
Satınalma ve Tedarikçi Geliştirme Webinarı

16.09.2022 16:54:00  58
UKCA İşareti

15.09.2022 16:25:00  52
Sri Lanka Yatırım Kurulu Girişimi

9.09.2022 12:06:00  246
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

8.09.2022 16:46:00  65
Fransa Sommet Hayvancılık Zirvesi

8.09.2022 15:27:00  60
Agro Batumi 2022 10. Uluslararası Tarım-Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı

8.09.2022 14:20:00  51
Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Yerli Malına Yönelik Düzenlemeler ve Uygulamalar Webinarı

8.09.2022 13:41:00  56
Ukrayna'dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlığı Sertifikası

8.09.2022 13:27:00  71
Isource.Reserve Elektronik Platformu

7.09.2022 16:19:00  53
Türkiye-Çekya ETOK 1. Dönem Toplantısı Görüş Talebi

7.09.2022 16:11:00  63
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

7.09.2022 15:41:00  60
Priştine Dijital Zirvesi 2022

6.09.2022 17:01:00  63
3. İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi

6.09.2022 16:08:00  65
Alman Tedarik Zinciri Kanunu’nun Almanya'nın Türkiye’deki Tedarikçilere Etkileri Bilgilendirme Semineri

5.09.2022 10:04:00  36
Gaziantep Ticaret Odası Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Projesi Lansman Töreni

2.09.2022 14:11:00  65
Teoriden Uygulamaya Zeytinyağı Üretimi, Tüketimi ve Markalaşma Stratejileri Etkinliği Düzenlenecek

26.08.2022 15:31:00  39
Nizip Ticaret Odası Başkanlığı'ndan Vergi Kayıtlarını ve Askı Durumunu Kontrole Davet

1.09.2022 15:09:00  56
Türkiye’de İş ve Ticaret Hukuku Webinarına Davetlisiniz

31.08.2022 13:34:00  105
NTO Almanya’ya İş Gezisi Düzenleyecek

25.08.2022 14:37:00  67
İspanya Plastik Firması Şikayetleri

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM