NTO’da Üye Aidat Borçlarına Yapılandırma Başladı

 13.07.2021 10:44:00  113

7326 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10.maddesinin 4. fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki 2020 yılı dahil geçmiş yıllara ait aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.06.2021 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Odamıza gelerek yapılandırma dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru formunda veya Oda web sitesindeki dilekçeyle başvuru esnasında belirtilmek kaydıyla, peşin olarak tek seferde veya maksimum 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Ekim 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma yapılan yapılandırma bozulacak olup bozulma tarihine kadar yapılan yapılandırma ödemeleri en eski aidat borçlarından mahsup edilerek kalan aidat borçları eski haline döndürülecek ve ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2021 yılı aidat borçları bu kanuna dahil değildir.

7256 Sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanan üyelerimiz bu yapılandırmadan da faydalanabileceklerdir.

Başvuru Odamıza fiziksel olarak yapılabileceği gibi, https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı  https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Ödemelerinizi  https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz.

Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya EFT ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARASI

Nizip Ticaret Odası T.İş Bankası Nizip Şubesi TR03 0006 4000 0016 3210 0501 01

Yapılandırma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

30.07.2021 19:06:00  48
GAİB Sertifikalı Online Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Eğitimi

30.07.2021 19:02:00  54
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik

30.07.2021 18:58:00  50
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı

30.07.2021 18:35:00  58
Nizip Ticaret Odası ile KTO Karatay Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

29.07.2021 13:47:00  232
Fransa'ya İhracatta Karşılaşılan Dolandırıcılık Teşebbüsleri

29.07.2021 12:31:00  62
İstihdam Edilebilirlik Eğitim Modülü Webinarına Davetlisiniz 

28.07.2021 13:40:00  59
Sri Lanka Tarafından Turizm Konusunda Düzenlenecek Etkinlik

28.07.2021 11:30:00  59
SMA Hastası Yardım Kampanyası

26.07.2021 16:31:00  69
Deneyap Teknoloji Atölyesi

26.07.2021 16:07:00  65
MEDOS'ta Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemi

26.07.2021 15:07:00  66
Rusya Helal Expo Fuarı - Hatırlatma

12.07.2021 10:56:00  93
LEADS 2021 Etkinliği

9.07.2021 15:54:00  112
GSO Teşvik ve Destek Portalı Hizmete Açıldı

8.07.2021 15:06:00  106
COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler

8.07.2021 14:34:00  104
AB'nin Yeni KDV Sistemi

7.07.2021 13:28:00  98
Kadın Girişimciler için Yapay Zekâ Webinarı ve Eğitimi

7.07.2021 12:17:00  102
Endonezya Dışişleri Bakanlığında Düzenlenecek İş Forumu

7.07.2021 12:11:00  95
Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu

5.07.2021 16:41:00  110
Ürdün Sanal Yatırım Konferansı

5.07.2021 16:33:00  88
Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) Ertelenmesi

5.07.2021 15:00:00  101
Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

2.07.2021 16:30:00  90
ISK–SODEX Fuarı

2.07.2021 16:14:00  85
Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu

2.07.2021 15:48:00  84
Çin Halk Cumhuriyeti Ticari Dolandırıcılık Vakaları

2.07.2021 15:23:00  86
ICDT - Tarım ve Gıda Ürünleri Konulu Arap-Afrika İş Forumu

2.07.2021 11:45:00  102
Virtual Reverse Trade Mission to California

1.07.2021 14:57:00  98
Automechanika Dubai 2021 Fuarı

1.07.2021 12:25:00  94
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkili Odalar'a Üyelik

1.07.2021 11:59:00  79
Karadağ İş Hizmet Sektörü Broşürü

1.07.2021 11:24:00  73
İş ve Ticaret Hukuku Eğitim Modülü Webinarına Davetlisiniz