NİZİP TİCARET ODASI

STRATEJİK PLANI

2015 - 2018

15.01.2015 tarih ve 87 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Diğer