DİSİPLİN KURULU


 



BEKİR KARABACAK
Disiplin Kurulu Başkanı



MEHMET ALİ DAYI
Disiplin Kurulu Üyesi



MEHMET AKİF AKPEK
Disiplin Kurulu Üyesi



NİHAT AKPEK
Disiplin Kurulu Üyesi



HANİFİ SÖNMEZ
Disiplin Kurulu Üyes



HALİT ÜNAL
Disiplin Kurulu Üyesi

 

 

Odamız