Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehini İmkânı

 26.10.2018 17:32:00  238

Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır

Bankalar kredi karşılığında %73 oranında taşınmaz rehini talep ederken, bu oran taşınırlar için %27’ye geriliyor

Kanun;

6750 sayılı Kanuna göre kurulan rehinlere uygulanır

Kanun;

 • Sermaye piyasası ve türev araçlara,
 • Mevduata,
 • Uçak, gemi, araç gibi diğer kanunlar çerçevesinde tescili zorunlu olan taşınır rehinlerine uygulanmaz

Rehine Konu Olabilecek Taşınırlar

 • Alacaklar                                          
 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar   
 • Lisanslar
 • Hayvan
 • Tarımsal ürün                                  
 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar
 • Makine, teçhizat, alet, iş makinası elektronik iletişim araçları gibi menkul işletme tesisatı
 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi
 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
 • Ticari hat ve ticari plaka
 • Ticari proje
 • Müstakbel taşınır varlık                            
 • Vagon
 • Getiri
 • Stoklar
 • Hammadde
 • Sarf malzemesi
 • Her türlü irat ve kazançlar
 • Kira gelirleri
 • Kiracılık Hakkı
 • Ekonomik değeri olan her şey

Temerrüt Sonrası Haklar

 • Taşınırın mülkiyetini icra dairesi marifetiyle talep edebilir
 • Alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir
 • Kiralama ve lisanslama hakkını kullanabilir
 • Genel hükümler çerçevesinde alacağını tahsil edebilir

Yaptırımlar

 • Kanunun hilafına kullanılması,
 • Taşınırı temerrüt sonrası devretmemesi,
 • Rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla rehinli taşınıra zarar vermesi,
 • Mülkiyet devrinin Sicile bildirilmemesi,
 • Sicilin yanıltılması

Ücret Tarifesi

 • Rehin sözleşmesinin tescili 250 TL
 • Değişikliğin tescili 75 TL
 • Rehnin terkini 40 TL
 • Beher sayfa örnek 12 TL

TARES Hakkında Sık Sorulan Sorular

TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 5’te bu kanun uyarınca rehin edilmesi mümkün varlıklar arasında “şirket hisse senetleri” sayılmamıştır. Ayrıca Kanun m. 1/4’te, “Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehin edilemez.

6750 sayılı Ticari işlemlerde taşınır rehni Kanunu madde 5/2 uyarınca Ticari işletme rehin edilir ise önce TARES Sistemi’ne tescil edilip ardından ilgili sicile bildirmek mi gerekiyor yoksa bunu ilgili sicile tescil edip ardından TARES Sistemi’ni mi bilgilendirmek mi gerekiyor?

Öncelikle TARES Sistemi’ne tescil edilmeli, daha sonra ilgili sicillere (Ticaret Sicili, Esnaf Sicili, Tescilli Menkullerde ait olduğu sicil, Haklarda ait olduğu sicil, Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Belediye gibi) bildirim yapılmalıdır.

Ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmını örneğin 4 makinesi varsa sadece 2 tanesini rehin altına alabiliyor muyuz?

Evet. Kanuna göre ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmı rehin edilebilir.

Teminat amaçlı yapılan alacak temliklerinin TARES'e tescil edilmesi gerekmekte midir? Yoksa bir borcu temin etmek üzere yapılan teminat amaçlı inançlı alacak temlikleri (alacak rehni değil) Taşınır Rehni Kanunu kapsamında değil midir?

Teminat amaçlı yapılan Alacağın Temliği işlemleri tamamen TARES Sistemi dışındadır. Sadece alacağın rehni işlemleri için TARES Sistemi kullanmalıdır.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

18.2.2019 11:24:00  40
Nizip Ticaret Odası KEP Adres Bilgisi

14.2.2019 13:54:00  36
TOBB İl Kadın ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

12.2.2019 16:02:00  53
Bulgaristan e-Arabuluculuk Uygulaması

12.2.2019 15:51:00  52
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

12.2.2019 14:08:00  55
Bagdat Agrofood Fuarı

12.2.2019 11:32:00  56
Afganistan'daki Projeler

11.2.2019 16:57:00  58
Meksika Havacılık Fuarı (FAMEX)

11.2.2019 16:33:00  54
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi

11.2.2019 16:29:00  53
BMGK Irak Yaptırımları Listesinin Güncellenmesi

11.2.2019 16:22:00  48
Kuveyt Turizm ve El Sanatları Fuarı

11.2.2019 15:18:00  54
Hannover Messe 2019 Türkiye Milli İştiraki

4.2.2019 11:57:00  79
İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

4.2.2019 11:24:00  109
TAPDK 2019 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

1.2.2019 16:56:00  87
GTO FOODEX Japan 2019 Fuarı’na İş Gezisi Düzenleyecek

29.1.2019 12:01:00  79
Adana İnşaat Fuarı

29.1.2019 11:55:00  90
COSME Programı Kümelenme Çağrısı

29.1.2019 11:38:00  81
Tunus 14. SIAMAP Fuarı

29.1.2019 11:32:00  89
Uluslararası Bağdat Fuarına Katılım Daveti

29.1.2019 11:06:00  104
İKA 2019 Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı

24.1.2019 16:43:00  92
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Dolandırıcılık Uyarısı

24.1.2019 16:15:00  72
TABS Beyan Sistemi

23.1.2019 14:38:00  76
Atık Beyan Sistemi

23.1.2019 11:26:00  83
2. EİT Kamu ve Özel Sektör Enerji ve Petrokimya Konsorsiyumu

23.1.2019 11:12:00  92
Türkiye – Küba Teknik İzleme 4. Dönem Toplantısı Görüş Talebi

23.1.2019 10:55:00  95
Tehlikeli Maddelerin Taşımacılığı

23.1.2019 10:17:00  109
Pakistan’daki Etkinlikler

23.1.2019 10:09:00  80
Küresel Girişimcilik Zirvesi 2019

15.1.2019 15:12:00  85
TOBB Türkiye 100 Programına Başvuru

15.1.2019 14:58:00  62
Gine Maden ve Jeoloji Bakanı ile Görüşme

15.1.2019 14:47:00  65
18. Uluslararası Ekonomi Fuarı "Borçka 2019"