Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehini İmkânı

 26.10.2018 17:32:00  416

Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır

Bankalar kredi karşılığında %73 oranında taşınmaz rehini talep ederken, bu oran taşınırlar için %27’ye geriliyor

Kanun;

6750 sayılı Kanuna göre kurulan rehinlere uygulanır

Kanun;

 • Sermaye piyasası ve türev araçlara,
 • Mevduata,
 • Uçak, gemi, araç gibi diğer kanunlar çerçevesinde tescili zorunlu olan taşınır rehinlerine uygulanmaz

Rehine Konu Olabilecek Taşınırlar

 • Alacaklar                                          
 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar   
 • Lisanslar
 • Hayvan
 • Tarımsal ürün                                  
 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar
 • Makine, teçhizat, alet, iş makinası elektronik iletişim araçları gibi menkul işletme tesisatı
 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi
 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
 • Ticari hat ve ticari plaka
 • Ticari proje
 • Müstakbel taşınır varlık                            
 • Vagon
 • Getiri
 • Stoklar
 • Hammadde
 • Sarf malzemesi
 • Her türlü irat ve kazançlar
 • Kira gelirleri
 • Kiracılık Hakkı
 • Ekonomik değeri olan her şey

Temerrüt Sonrası Haklar

 • Taşınırın mülkiyetini icra dairesi marifetiyle talep edebilir
 • Alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir
 • Kiralama ve lisanslama hakkını kullanabilir
 • Genel hükümler çerçevesinde alacağını tahsil edebilir

Yaptırımlar

 • Kanunun hilafına kullanılması,
 • Taşınırı temerrüt sonrası devretmemesi,
 • Rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla rehinli taşınıra zarar vermesi,
 • Mülkiyet devrinin Sicile bildirilmemesi,
 • Sicilin yanıltılması

Ücret Tarifesi

 • Rehin sözleşmesinin tescili 250 TL
 • Değişikliğin tescili 75 TL
 • Rehnin terkini 40 TL
 • Beher sayfa örnek 12 TL

TARES Hakkında Sık Sorulan Sorular

TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 5’te bu kanun uyarınca rehin edilmesi mümkün varlıklar arasında “şirket hisse senetleri” sayılmamıştır. Ayrıca Kanun m. 1/4’te, “Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehin edilemez.

6750 sayılı Ticari işlemlerde taşınır rehni Kanunu madde 5/2 uyarınca Ticari işletme rehin edilir ise önce TARES Sistemi’ne tescil edilip ardından ilgili sicile bildirmek mi gerekiyor yoksa bunu ilgili sicile tescil edip ardından TARES Sistemi’ni mi bilgilendirmek mi gerekiyor?

Öncelikle TARES Sistemi’ne tescil edilmeli, daha sonra ilgili sicillere (Ticaret Sicili, Esnaf Sicili, Tescilli Menkullerde ait olduğu sicil, Haklarda ait olduğu sicil, Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Belediye gibi) bildirim yapılmalıdır.

Ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmını örneğin 4 makinesi varsa sadece 2 tanesini rehin altına alabiliyor muyuz?

Evet. Kanuna göre ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmı rehin edilebilir.

Teminat amaçlı yapılan alacak temliklerinin TARES'e tescil edilmesi gerekmekte midir? Yoksa bir borcu temin etmek üzere yapılan teminat amaçlı inançlı alacak temlikleri (alacak rehni değil) Taşınır Rehni Kanunu kapsamında değil midir?

Teminat amaçlı yapılan Alacağın Temliği işlemleri tamamen TARES Sistemi dışındadır. Sadece alacağın rehni işlemleri için TARES Sistemi kullanmalıdır.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

24.5.2019 17:04:00  24
Togo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri Hakkında       

24.5.2019 16:55:00  20
Konsinye Satış Sistemi

24.5.2019 16:39:00  26
AFGM Onaylı Tedarikçileri

24.5.2019 14:42:00  34
Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

22.5.2019 16:39:00  59
Mühür Ebatları

22.5.2019 15:54:00  55
Askıya Alma ve Kota Başvuruları

21.5.2019 14:26:00  51
Ege Bölgesi Savunma Sanayi & Tedarikçi Zirvesi 2019

17.5.2019 16:00:00  61
İnovaLİG 2019 Başvuruları Başladı

15.5.2019 18:33:00  77
2. Dünya Kahve Üreticileri Forumu

15.5.2019 17:22:00  41
Tunus Tekstil ve Giyim Sektöründe Network Kurma Toplantıları

15.5.2019 16:57:00  73
Tunus Uluslararası Yatırım Forumu

15.5.2019 16:22:00  77
İstanbul Ticaret Odası 5 Ayrı Ülke 5 Ayrı Fuar

15.5.2019 15:26:00  61
Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi

15.5.2019 14:54:00  56
Tehlikeli Madde Denetimi

15.5.2019 14:45:00  54
İthalatçı Bilgi Formu Güncellemesi

14.5.2019 12:42:00  74
Türkiye-Macaristan 6. Dönem KEK Toplantısı

10.5.2019 17:21:00  84
Nizip Ticaret Odası 2018 Yılı Faaliyet Raporu

8.5.2019 17:30:00  106
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği 

8.5.2019 17:19:00  116
Meksika-İş Birliği Teklifi     

8.5.2019 17:11:00  95
Ürdün’de düzenlenecek 13. Uluslar arası Yapı, İnşaat ve Mühendislik Fuarı

8.5.2019 16:59:00  99
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

7.5.2019 16:53:00  80
36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi Görüş Talebi

7.5.2019 16:37:00  66
Çin Uluslararası ithalat Fuarı 2019

7.5.2019 15:19:00  52
GAİB’den Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi

7.5.2019 15:06:00  62
İstanbul Ticaret Odası Tarafından 2019 Yılında Düzenlenen Fuarlar

7.5.2019 14:52:00  54
Nijer İşadamının Kuracağı Fabrikalar İçin Türkiye’den İhtiyaç Duyduğu Teçhizat Listesi

6.5.2019 16:12:00  77
Yerli Yeşil Yeni Bir Farkındalık Platformu

3.5.2019 13:53:00  72
Türkiye - Sri Lanka 2. Dönem KEK Toplantısı Görüş Talebi

3.5.2019 12:03:00  83
Hindistan'ın Kerala Eyaletinde Entegre Su Taşımacılığı Sistemi İhalesi

3.5.2019 11:33:00  83
Sri Lanka Tıbbi Malzemeler İhalesi