A.Tr ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

 6.3.2018 10:22:00  155

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalar ile Birliklerce onaylanması yönünde başlatılan çalışma kapsamında hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nin herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcıdan alınmış geçerli bir elektronik imza ile çalışacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ihracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin bahse konu belgeleri Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi üzerinden satın alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeniz gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

10.12.2018 16:26:00  25
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

6.12.2018 14:10:00  57
Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi

6.12.2018 14:07:00  62
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları

6.12.2018 14:04:00  64
2018/14 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

6.12.2018 11:34:00  48
Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması’nın Feshi

6.12.2018 11:22:00  48
ABD'nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı

6.12.2018 10:31:00  48
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

3.12.2018 11:51:00  58
İran / Fuar 24-27 Aralık 2018

3.12.2018 11:45:00  58
Mecburi Kesimi (Sığır,Koyun,Keçi) İhalesi

29.11.2018 14:24:00  67
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

29.11.2018 14:15:00  72
Askıya Alınması Uygulaması

29.11.2018 13:31:00  79
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

22.11.2018 13:53:00  53
İş Yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

22.11.2018 12:06:00  66
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

20.11.2018 14:09:00  74
2019 Yılı Havzalarda Desteklenecek Ürün Listeleri

20.11.2018 13:52:00  72
İthalat 2018/3 Tebliği Yayımlandı

20.11.2018 13:32:00  71
GTO’da Cem Seymen'le KOBİ Destekleri Konuşulacak

19.11.2018 16:03:00  74
Kısa Çalışma Düzenlemesi

19.11.2018 15:52:00  79
13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri

19.11.2018 15:48:00  75
Arnavutluk / Agro-Tech Fuarı

19.11.2018 15:44:00  79
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

19.11.2018 15:24:00  68
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

19.11.2018 14:39:00  77
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı

19.11.2018 14:32:00  83
Sri Lanka Tarım Fuarı

19.11.2018 14:26:00  53
Fransa/JEC WORLD 2019 Fuarı

9.11.2018 16:03:00  74
Expo Antad & Alimentaria 2019 Mexico Fuarı

9.11.2018 15:40:00  83
2018 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Ön Kayıt ve Planlama

9.11.2018 15:33:00  117
2019 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi

9.11.2018 15:27:00  129
Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu

9.11.2018 15:05:00  89
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi