Ambalaj Atıklarının Yönetimi

 13.2.2018 16:43:00  407

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile 23. Maddesinin 3.4.5 ve 6. Fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptali istemi ile Danıştay 14.Dairesi”ne 2011/16069 esasına kayden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dava açıldığı; söz konusu davada ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3.4.5 ve 6. fıkralarında yer alan “ bedelsiz şartı aranmaksızın ” ibaresinin iptaline karar verildiği, temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar mahkeme kararanın gerekçesine uygun olarak ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerekmektedir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak yeni Yönetmelikte ambalaj atıklarının bedelli/bedelsiz verilmesine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığından ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü istenmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilerek 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği, Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, bu bağlamda, 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

15.1.2019 15:12:00  55
TOBB Türkiye 100 Programına Başvuru

15.1.2019 14:58:00  39
Gine Maden ve Jeoloji Bakanı ile Görüşme

15.1.2019 14:47:00  40
18. Uluslararası Ekonomi Fuarı "Borçka 2019"

14.1.2019 16:44:00  58
2019 Yılı Askıya Alma İşlemleri ile İlgili Üyelerimize Önemli Duyuru

14.1.2019 14:39:00  55
Plastik Poşet Kullanımı Hk.

14.1.2019 14:26:00  56
Gaziantep Sanayi Odası İhracat Akademisi Hakkında Duyuru

9.1.2019 17:25:00  51
TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu Seçimleri

7.1.2019 15:10:00  67
E-İhale hk.

4.1.2019 10:07:00  45
Enflasyonla Mücadele 2019'da da Devam Edecek

24.12.2018 14:56:00  105
İstanbul Ticaret Odası 2019 Yılı Fuar Programı

20.12.2018 17:46:00  86
Elektronik Tebligat Sistemi

20.12.2018 17:39:00  83
TOBB Türkiye 100 Programı

18.12.2018 17:03:00  87
Türk Eczacıları Birliği Taslak Ulusal Meslek Standartları Görüş Talebi

18.12.2018 16:51:00  73
Ülke Masaları Bülteni

17.12.2018 17:02:00  150
ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları

17.12.2018 16:29:00  77
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın Avusturya Ziyareti

17.12.2018 14:56:00  141
Türkiye Pakistan İş Forumu 20 Aralık 2018 Gaziantep

12.12.2018 16:46:00  66
Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması Görüş Talebi

12.12.2018 16:31:00  65
Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu Görüş İletilmesi

10.12.2018 16:26:00  82
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

6.12.2018 14:10:00  90
Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi

6.12.2018 14:07:00  192
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları

6.12.2018 14:04:00  107
2018/14 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

6.12.2018 11:34:00  93
Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması’nın Feshi

6.12.2018 11:22:00  199
ABD'nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı

6.12.2018 10:31:00  197
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

3.12.2018 11:51:00  77
İran / Fuar 24-27 Aralık 2018

3.12.2018 11:45:00  199
Mecburi Kesimi (Sığır,Koyun,Keçi) İhalesi

29.11.2018 14:24:00  88
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

29.11.2018 14:15:00  188
Askıya Alınması Uygulaması