Ambalaj Atıklarının Yönetimi

 13.2.2018 16:43:00  175

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile 23. Maddesinin 3.4.5 ve 6. Fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptali istemi ile Danıştay 14.Dairesi”ne 2011/16069 esasına kayden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dava açıldığı; söz konusu davada ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3.4.5 ve 6. fıkralarında yer alan “ bedelsiz şartı aranmaksızın ” ibaresinin iptaline karar verildiği, temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar mahkeme kararanın gerekçesine uygun olarak ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerekmektedir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak yeni Yönetmelikte ambalaj atıklarının bedelli/bedelsiz verilmesine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığından ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü istenmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilerek 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği, Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, bu bağlamda, 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

14.5.2018 16:58:00  81
Süveyş Kanalını Transit Geçen ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Uygulanan Teşvikler

14.5.2018 13:20:00  69
MEDOS Sistemi İçin Statik İp Bildirimi

14.5.2018 11:00:00  56
Atık Yönetimi Uygulaması

11.5.2018 16:55:00  58
TABS (Ambalaj Atıkları) Bildirimi

11.5.2018 16:46:00  55
ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018

10.5.2018 16:41:00  58
Antepfıstığı Budama Atıklarının İmhası 2018/1 Sayılı Valilik Genelgesi

10.5.2018 11:46:00  56
Maputo/Mozambik Uluslararası Fuarı

10.5.2018 11:39:00  58
Nijerya Doğrudan Yatırımcılar Zirvesi Etkinliği

10.5.2018 10:49:00  50
Belt and Road Summit: From Theory to Practice Yüksek Düzeyli Konferans

10.5.2018 10:39:00  62
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

9.5.2018 15:30:00  59
Türkiye - Moldova Ekonomi Forumu

9.5.2018 14:45:00  55
7103 Sayılı Kanun ve Yeni İstihdam Teşvikleri

9.5.2018 14:26:00  61
Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi

9.5.2018 13:27:00  55
Teminatı Bulunmayan Riskler

17.3.2018 14:11:00  46
Nizip Ticaret Odası 2017 Faaliyet Raporu

10.5.2018 16:55:00  85
İhracatçı Üyelerimize Önemli Duyuru

13.4.2018 14:44:00  96
ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

13.4.2018 12:22:00  104
Yeni İstihdam Teşvikleri

23.3.2018 11:21:00  161
Ziraat Bankası Bağ Kur Prim Borcu Kredisi

22.3.2018 18:02:00  117
11. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

22.3.2018 17:44:00  289
Nizip Ticaret Odası Seçim İlanı

22.3.2018 17:41:00  102
Getaway Gulf Bahrain 2018 Konferansı

22.3.2018 17:32:00  98
3. İran Maden ve Maden Endüstrisi Toplantısı

22.3.2018 17:19:00  123
11. Türk-Arap Zirvesi

22.3.2018 17:05:00  125
İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 2018 Dönemi

22.3.2018 14:21:00  111
YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarı 2018

22.3.2018 13:45:00  57
BIA Yatırım Forumu – Gürcistan

22.3.2018 13:42:00  250
Pakistan-Punjab Hükümeti Ambulans Alımı

15.3.2018 18:16:00  133
15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı

15.3.2018 18:09:00  95
Kenya’da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler