Ambalaj Atıklarının Yönetimi

 13.2.2018 16:43:00  289

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile 23. Maddesinin 3.4.5 ve 6. Fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptali istemi ile Danıştay 14.Dairesi”ne 2011/16069 esasına kayden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dava açıldığı; söz konusu davada ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3.4.5 ve 6. fıkralarında yer alan “ bedelsiz şartı aranmaksızın ” ibaresinin iptaline karar verildiği, temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar mahkeme kararanın gerekçesine uygun olarak ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerekmektedir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak yeni Yönetmelikte ambalaj atıklarının bedelli/bedelsiz verilmesine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığından ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü istenmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilerek 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği, Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, bu bağlamda, 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

17.10.2018 14:13:00  47
İran'daki Fuarlar

16.10.2018 16:11:00  48
YÖREX İkili Görüşmeleri ve Paneli

16.10.2018 14:38:00  53
Yönetmelik Değişiklikleri

16.10.2018 14:14:00  57
GTBBazaar E-Ticaret Uygulaması

11.10.2018 16:46:00  84
Enflasyonla Mücadele Programı İndirim Kampanyası

10.10.2018 17:09:00  75
Türkmenistan’da Enerji Projeleri ve Yatırım Konferansı

10.10.2018 11:37:00  64
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Görüş Talebi

3.10.2018 11:21:00  56
52. Cezayir Uluslararası Fuarı

2.10.2018 11:37:00  87
NTO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlenecek

27.9.2018 11:55:00  91
TOBB ile KOSGEB İşbirliğinde Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Hayata Geçirildi

26.9.2018 16:17:00  74
Hindistan Agro World 2018 Fuarı

24.9.2018 12:09:00  109
KOBİ Destek Nefes Kredisi Hizmetinizde

21.9.2018 11:43:00  117
NTO’da “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” Semineri Düzenlenecek

20.9.2018 11:05:00  88
Sürekli Eğitim Merkezleri Eğitim Destekleri

20.9.2018 10:38:00  81
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)

20.9.2018 10:25:00  78
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

20.9.2018 10:17:00  78
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018

19.9.2018 14:41:00  446
Fiyat Etiketlerinde “Yerli Üretim” Logosu Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

18.9.2018 14:20:00  93
Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

18.9.2018 14:12:00  87
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.9.2018 10:32:00  140
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.9.2018 16:02:00  30
İran Mahan Air Havayolları

12.9.2018 14:39:00  120
Çin , Rusya, Meksika, Hindistan Eylem Planı Görüş Talebi

12.9.2018 14:19:00  76
2. EİT Sağlık-Turizm Konferans ve Fuarı

6.9.2018 16:01:00  82
Ufa Agro Complex Fuarı ile Tarım Sanayi Forumu

6.9.2018 15:53:00  91
25.Tiran Uluslararası Fuarı

6.9.2018 15:10:00  96
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

5.9.2018 17:34:00  85
Körfez Arap Ülkeleri İhracatta Yaşanan Sorunlar Hakkında Görüş Talebi

5.9.2018 16:58:00  93
Pakistan Fuarları

5.9.2018 15:49:00  80
İran’daki Fuarlar