Ambalaj Atıklarının Yönetimi

 13.2.2018 16:43:00  80

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile 23. Maddesinin 3.4.5 ve 6. Fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptali istemi ile Danıştay 14.Dairesi”ne 2011/16069 esasına kayden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dava açıldığı; söz konusu davada ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3.4.5 ve 6. fıkralarında yer alan “ bedelsiz şartı aranmaksızın ” ibaresinin iptaline karar verildiği, temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar mahkeme kararanın gerekçesine uygun olarak ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerekmektedir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak yeni Yönetmelikte ambalaj atıklarının bedelli/bedelsiz verilmesine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığından ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü istenmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilerek 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği, Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, bu bağlamda, 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

21.2.2018 10:17:00  7
Teknoloji Buluşmaları'nın 57. Durağı Gaziantep

13.2.2018 16:14:00  91
Direniş Karatay Filmi

13.2.2018 16:00:00  80
Sanayi Siciline Kayıtlı Olan Üyelerimize Duyurulur

13.2.2018 14:50:00  77
Türkiye ile Rusya Eylem Planı

13.2.2018 14:30:00  85
İslam Kalkınma Bankası Dönüşüm Fonu ve Katılım Platformu Tanıtım Etkinliği

13.2.2018 13:52:00  90
Küba Yatırımlar Rehberi

13.2.2018 12:00:00  83
Yatırımcıya Tahsis

9.2.2018 16:24:00  103
Yapı Ruhsatı Süreçleri

8.2.2018 16:46:00  98
2018 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

8.2.2018 16:38:00  93
Irak Özel Tıbbi Hizmetler Konferans ve Sergisi

7.2.2018 11:38:00  109
Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı

5.2.2018 14:48:00  137
ABD Elçiliği Ticaret Müsteşarlığı NPE Plastik Fuari 2018 Delegasyonu

2.2.2018 16:41:00  140
Slovakya İnternet Dolandırıcılığı

1.2.2018 14:13:00  146
2018 Yılı Havzalarda Desteklenecek Ürün Listeleri

1.2.2018 14:01:00  139
Etiyopya-2. Agro-Industry Investment Forum

31.1.2018 14:36:00  149
Adana İnşaat Fuarı

31.1.2018 13:54:00  150
Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

31.1.2018 13:45:00  148
Fas Dirhemi Kur Değişikliği

30.1.2018 15:31:00  153
3. Afrika Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarı

30.1.2018 15:20:00  150
Azerbaycan’daki Sergiler 2018

30.1.2018 15:14:00  148
Türkmenistan’da Düzenlenecek Olan Sergi ve Toplantılar 2018

30.1.2018 13:33:00  152
İran ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket

30.1.2018 10:10:00  98
Pazara Giriş Engelleri

30.1.2018 09:59:00  159
Mısır Üretici Kayıt Sistemi

30.1.2018 09:39:00  142
Kuveyt İş Birliği Yatırım Forumu

29.1.2018 17:21:00  137
Irak ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket

29.1.2018 17:06:00  137
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı

29.1.2018 15:01:00  146
Ambalaj Üretici ve Tedarikçi Bildirimleri İçin Son Gün 31 Mart 2018

26.1.2018 10:11:00  148
Gelir İdaresi Başkanlığı Virüs İçeren E-Postalar

24.1.2018 13:17:00  167
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri