Ambalaj Atıklarının Yönetimi

 13.2.2018 16:43:00  233

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi ile 23. Maddesinin 3.4.5 ve 6. Fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptali istemi ile Danıştay 14.Dairesi”ne 2011/16069 esasına kayden Türkiye Belediyeler Birliği tarafından dava açıldığı; söz konusu davada ilgili Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 23. maddesinin 3.4.5 ve 6. fıkralarında yer alan “ bedelsiz şartı aranmaksızın ” ibaresinin iptaline karar verildiği, temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar mahkeme kararanın gerekçesine uygun olarak ambalaj atığı üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine bedelsiz olarak vermesi gerekmektedir.

27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinde yeni Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Ancak yeni Yönetmelikte ambalaj atıklarının bedelli/bedelsiz verilmesine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığından ilgi (b) de kayıtlı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü istenmiştir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin revize edilerek 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 01.01.2018 tarihi itibari ile de yürürlüğe girdiği, Yönetmelikte Bakanlığımızın konu dâhilinde herhangi bir tasarrufu olmadığını belirtmek üzere bedele ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği, bu bağlamda, 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

16.8.2018 14:45:00  69
ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulaması

15.8.2018 13:24:00  42
Saraybosna Helal Fuarı

14.8.2018 16:57:00  52
ST Veri Analizi Projesi

14.8.2018 16:48:00  66
Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi

14.8.2018 16:01:00  63
Hong Kong Gümrük Deklarasyonuna İlişkin Değişiklik

14.8.2018 15:48:00  61
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

14.8.2018 15:29:00  61
Tunus’un COMESA’ya Katılması

14.8.2018 14:47:00  43
Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu

14.8.2018 14:44:00  51
Burundi İktidar Partisi Genel Sekreteri ile Toplantı

14.8.2018 13:30:00  41
GTO, Gıda Sektörü Firmalarını Sıal Paris 2018 Fuarında Buluşturuyor

8.8.2018 11:44:00  120
İkinci El Araç Ticareti Yapan Üyelerimize Önemli Duyuru

7.8.2018 16:56:00  68
Saraybosna Helal Fuarı 2018

7.8.2018 16:39:00  16
Bosna Hersek /25 Uluslararası ZEPS 2018 Fuarı

7.8.2018 16:35:00  64
Türkiye Güney Kore STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

7.8.2018 16:27:00  76
Karadağ, Budva’da Düzenlenecek İnşaat Fuarı

7.8.2018 16:18:00  79
İslam İşbirliği Teşkilatı İİT Üyesi Ülkeler İçin 16. Ticaret Fuarı

7.8.2018 16:11:00  75
COSME Program Çağrısı

6.8.2018 15:41:00  61
Gaziantep Ticaret Odası’ndan CPM Moskova Hazır Giyim Fuarına İş Gezisi

23.7.2018 11:39:00  84
Dolaşım ve Menşe Belgeleri Gümrük Vizesi Kutusu

18.7.2018 14:33:00  75
BTF - Bilgi Toplumu Forumu

16.7.2018 14:54:00  67
A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

10.7.2018 15:09:00  84
NTO’da Vergi Alacaklarının Yapılandırma Semineri Düzenlenecek

4.7.2018 14:30:00  99
70. IRU Dünya Kongresi

4.7.2018 14:22:00  99
INOTEX 2018

2.7.2018 16:57:00  89
KOBİ Tanımı Değişti

2.7.2018 16:36:00  98
Barkodlu Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

29.6.2018 11:54:00  86
Petrol Rafinerilerinin Dönüşüm Projeleri – Pakistan      

27.6.2018 11:54:00  84
Cezayir İthalat Yasakları

27.6.2018 11:48:00  70
Maden Atıkları Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

27.6.2018 10:59:00  74
E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği Başvuru Formu