KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2019-01/02 Proje Teklif Çağrıları İlanı

 12.3.2019 16:55:00  45

- “2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı,

- “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı, KOSGEB Başkanlığınca onaylanmıştır.

Proje Teklif Çağrıları ekte sunulmakta olup, kurumsal ( www.kogeb.gov.tr )internet sayfasında da yayınlanmıştır. Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ve ilgili diğer dokümanlar aynı şekilde kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır.

Proje Teklif Çağrısı ilan tarihi itibariyle 2018 mali verileri henüz onaylanmamış olduğundan, onaylı mali veriler ve çalışan sayısı bilgileri bilahare Başkanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan web servis ile çekilerek kontrol edilecek ve Proje Teklif Çağrısı başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan işletmelerin başvuruları iptal edilecektir. Bu husus, Proje Teklif Çağrılarının “Başvuru Koşulları - Diğer Hususlar” bölümünde de belirtilmiştir.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısında; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri geliştiren KOBİ’lerin, mevcut ürünlerinde iyileştirmeler yaparak sanayide uygulamaları ve ticarileştirmeleri desteklenecektir. Mevcut ürününde iyileştirme yapmaksızın doğrudan ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin projeleri de desteklenecek ancak bu durumda projenin kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması şartı aranacaktır. Her iki durumda ayrıca, başvuru sahiplerinin bu teknoloji alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini geliştirmelerine ilişkin iş paketleri de projede yer alabilecektir. 2019 – 01 Çağrısı, imalat sanayinin milli imkanlarla dijitalleştirilmesi için gerekli olan yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin genişletilmesi bakımından oldukça önemlidir.

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı da, akıllı dijital teknolojileri edinerek verimlilik ve hız artışı hedefleyen imalat sanayi KOBİ’lerinin 4. Sanayi Devrimiyle gelen teknolojilere adapte olmalarını sağlayacak, aynı zamanda birinci öncelikli çağrı olan 2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında teknoloji geliştirecek olan KOBİ’ler ile imalat sanayi KOBİ’lerinin etkileşimini arttıracaktır.

KOBİGEL Destek Programı Uygulama Esaslarında 22 Ocak 2019 tarihinde yapılan revizyon ile bu programın uygulama adımlarına “proje başvurusunun kontrolü sürecinde itiraz” ve “kurulun ikinci aşama değerlendirme sonucuna itiraz” işlemlerinin eklendiğinin hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

19.03.2019 Salı Günü ve 02.04.2019 Salı Günü saat:14.00'de KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü eğitim salonunda yapılacak olan bilgilendirme toplantısına üyelerimizin ve İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programından azami ölçüde faydalanması açısından büyük önem arz etmektedir.

2019/01 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.

2019/02 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

21.3.2019 17:03:00  42
Toronto-Collusion Yüksek Teknoloji Konferansı

20.3.2019 16:14:00  53
Gaziantep-Erbil Arası Uçak Seferleri Başlıyor

20.3.2019 13:38:00  47
Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

19.3.2019 14:43:00  53
Türkiye ve Sırbistan Cumhuriyeti Milletlerarası Andlaşma

19.3.2019 12:09:00  45
2019 Yılı Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene ve Damga Duyurusu

18.3.2019 16:33:00  41
Su Yönetimi Ödülleri

18.3.2019 16:18:00  44
BREXIT Süreci

18.3.2019 15:48:00  48
26. Tiran Uluslararası Fuarı

14.3.2019 17:14:00  47
Macaristan Tanıtım Etkinliği

12.3.2019 15:48:00  56
2019 Uluslararası Hurma Festivali

12.3.2019 15:40:00  50
Türkiye-Rusya KEK Görüşleri

12.3.2019 15:26:00  60
Güney Afrika'daki Projeler

12.3.2019 15:13:00  61
İran - Fuar

12.3.2019 14:45:00  125
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

12.3.2019 14:36:00  55
52. Cezayir Uluslararası Fuarı

7.3.2019 17:56:00  53
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti

7.3.2019 17:28:00  60
Tebriz'de Düzenlenecek Fuarlar 2019-2020

7.3.2019 17:23:00  52
Ukrayna - 3. Uluslararası Ekonomik Forum

7.3.2019 17:17:00  170
Afganistan Milli Tedarik İdaresi Talebi

7.3.2019 16:47:00  57
Belarus Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Görüş Talebi

7.3.2019 16:42:00  61
Basınçlı Kaplar'ın Test ve Muayenelerine İlişkin Duyuru

5.3.2019 14:56:00  84
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

4.3.2019 15:01:00  52
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi

4.3.2019 14:57:00  61
Çad'da Yatırım İmkanları

4.3.2019 14:48:00  71
Afrika Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı

4.3.2019 09:55:00  48
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

1.3.2019 15:34:00  59
5. Suudi Arabistan Uluslararası Gayrimenkul Konferansı

1.3.2019 15:28:00  54
Pakistan Fuarları, 2-4 Nisan 2019

1.3.2019 15:23:00  58
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın Özel Sektörün Gelişimi İçin İslam Kalkınma Bankası Girişimi

25.2.2019 14:30:00  52
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri