KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2019-01/02 Proje Teklif Çağrıları İlanı

 12.3.2019 16:55:00  78

- “2019 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı,

- “2019 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısı, KOSGEB Başkanlığınca onaylanmıştır.

Proje Teklif Çağrıları ekte sunulmakta olup, kurumsal ( www.kogeb.gov.tr )internet sayfasında da yayınlanmıştır. Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ve ilgili diğer dokümanlar aynı şekilde kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır.

Proje Teklif Çağrısı ilan tarihi itibariyle 2018 mali verileri henüz onaylanmamış olduğundan, onaylı mali veriler ve çalışan sayısı bilgileri bilahare Başkanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan web servis ile çekilerek kontrol edilecek ve Proje Teklif Çağrısı başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan işletmelerin başvuruları iptal edilecektir. Bu husus, Proje Teklif Çağrılarının “Başvuru Koşulları - Diğer Hususlar” bölümünde de belirtilmiştir.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısında; sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri geliştiren KOBİ’lerin, mevcut ürünlerinde iyileştirmeler yaparak sanayide uygulamaları ve ticarileştirmeleri desteklenecektir. Mevcut ürününde iyileştirme yapmaksızın doğrudan ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin projeleri de desteklenecek ancak bu durumda projenin kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması şartı aranacaktır. Her iki durumda ayrıca, başvuru sahiplerinin bu teknoloji alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini geliştirmelerine ilişkin iş paketleri de projede yer alabilecektir. 2019 – 01 Çağrısı, imalat sanayinin milli imkanlarla dijitalleştirilmesi için gerekli olan yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin genişletilmesi bakımından oldukça önemlidir.

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısı da, akıllı dijital teknolojileri edinerek verimlilik ve hız artışı hedefleyen imalat sanayi KOBİ’lerinin 4. Sanayi Devrimiyle gelen teknolojilere adapte olmalarını sağlayacak, aynı zamanda birinci öncelikli çağrı olan 2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında teknoloji geliştirecek olan KOBİ’ler ile imalat sanayi KOBİ’lerinin etkileşimini arttıracaktır.

KOBİGEL Destek Programı Uygulama Esaslarında 22 Ocak 2019 tarihinde yapılan revizyon ile bu programın uygulama adımlarına “proje başvurusunun kontrolü sürecinde itiraz” ve “kurulun ikinci aşama değerlendirme sonucuna itiraz” işlemlerinin eklendiğinin hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

19.03.2019 Salı Günü ve 02.04.2019 Salı Günü saat:14.00'de KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü eğitim salonunda yapılacak olan bilgilendirme toplantısına üyelerimizin ve İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programından azami ölçüde faydalanması açısından büyük önem arz etmektedir.

2019/01 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.

2019/02 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

24.5.2019 17:04:00  24
Togo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri Hakkında       

24.5.2019 16:55:00  19
Konsinye Satış Sistemi

24.5.2019 16:39:00  23
AFGM Onaylı Tedarikçileri

24.5.2019 14:42:00  32
Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

22.5.2019 16:39:00  59
Mühür Ebatları

22.5.2019 15:54:00  55
Askıya Alma ve Kota Başvuruları

21.5.2019 14:26:00  51
Ege Bölgesi Savunma Sanayi & Tedarikçi Zirvesi 2019

17.5.2019 16:00:00  61
İnovaLİG 2019 Başvuruları Başladı

15.5.2019 18:33:00  77
2. Dünya Kahve Üreticileri Forumu

15.5.2019 17:22:00  40
Tunus Tekstil ve Giyim Sektöründe Network Kurma Toplantıları

15.5.2019 16:57:00  73
Tunus Uluslararası Yatırım Forumu

15.5.2019 16:22:00  76
İstanbul Ticaret Odası 5 Ayrı Ülke 5 Ayrı Fuar

15.5.2019 15:26:00  61
Türk Eximbank'a Yapılan Kredi Başvurularında Aracılık Etmek İsteyen Kişilere Dikkat Edilmesi

15.5.2019 14:54:00  55
Tehlikeli Madde Denetimi

15.5.2019 14:45:00  54
İthalatçı Bilgi Formu Güncellemesi

14.5.2019 12:42:00  74
Türkiye-Macaristan 6. Dönem KEK Toplantısı

10.5.2019 17:21:00  84
Nizip Ticaret Odası 2018 Yılı Faaliyet Raporu

8.5.2019 17:30:00  106
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği 

8.5.2019 17:19:00  115
Meksika-İş Birliği Teklifi     

8.5.2019 17:11:00  95
Ürdün’de düzenlenecek 13. Uluslar arası Yapı, İnşaat ve Mühendislik Fuarı

8.5.2019 16:59:00  99
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

7.5.2019 16:53:00  80
36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemi Görüş Talebi

7.5.2019 16:37:00  66
Çin Uluslararası ithalat Fuarı 2019

7.5.2019 15:19:00  52
GAİB’den Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi

7.5.2019 15:06:00  61
İstanbul Ticaret Odası Tarafından 2019 Yılında Düzenlenen Fuarlar

7.5.2019 14:52:00  54
Nijer İşadamının Kuracağı Fabrikalar İçin Türkiye’den İhtiyaç Duyduğu Teçhizat Listesi

6.5.2019 16:12:00  77
Yerli Yeşil Yeni Bir Farkındalık Platformu

3.5.2019 13:53:00  72
Türkiye - Sri Lanka 2. Dönem KEK Toplantısı Görüş Talebi

3.5.2019 12:03:00  83
Hindistan'ın Kerala Eyaletinde Entegre Su Taşımacılığı Sistemi İhalesi

3.5.2019 11:33:00  83
Sri Lanka Tıbbi Malzemeler İhalesi