NTO’da ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Düzenlenecek

 4.12.2018 14:53:00  148

Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve firma çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası ve MATİS Danışmanlık ve Eğitim Firması işbirliği ile 04-08 Mart 2019 tarihlerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Yönetimi Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimleri düzenlenecek.

Nizip Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Risk Yönetimi Eğitiminde, katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel bilgilendirmenin yapılması ve risk tabanlı düşünce ile proses yönetiminin anlaşılması. Uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitiminde ise Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen üyelerimiz ve firma çalışanlarının 27 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Süzer Demir ( 0342 517 10 11 Dahili: 139 d.suzer@nto.org.tr ) ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Risk Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Terminoloji
 • Yüksek seviyeli yapı
 • Proses yaklaşımı
 • ISO 9000 serisi standartları
 • Standart şartları
 • Kalite anlayışı
 • Dokümantasyon kavramı
 • Süreksel ve sürekli iyileştirme
 • Kalite yönetim sisteminin doküman yapısı
 • Kalite el kitabı-prosedürler
 • Destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.)
 • Hedefler
 • İhtiyaç duyulan diğer dokümanlar
 • Dokümanların dağıtımı ve kontrolü
 • ISO 9001:2015 ve risk
 • Risk yönetim süreci
 • Terimler tarifler
 • Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetlerin KYS prosesleri ile entegrasyonu
 • Pratik çalışmalar

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi İçeriği

• ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

• ISO 19011 Standardının Tanımı

• Tetkik Çeşitleri

• Tetkikin Faydaları

• Tetkikin Yönetimi

• Tetkikin Planlanması

• Soru Listelerinin Hazırlanması

• Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

• Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

• Pratik ve Örnek Çalışmalar

• Sınav

 

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

12.12.2018 16:46:00  40
Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması Görüş Talebi

12.12.2018 16:31:00  38
Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu Görüş İletilmesi

10.12.2018 16:26:00  52
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

6.12.2018 14:10:00  65
Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi

6.12.2018 14:07:00  69
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları

6.12.2018 14:04:00  72
2018/14 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

6.12.2018 11:34:00  58
Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması’nın Feshi

6.12.2018 11:22:00  65
ABD'nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı

6.12.2018 10:31:00  64
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

3.12.2018 11:51:00  63
İran / Fuar 24-27 Aralık 2018

3.12.2018 11:45:00  71
Mecburi Kesimi (Sığır,Koyun,Keçi) İhalesi

29.11.2018 14:24:00  69
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

29.11.2018 14:15:00  83
Askıya Alınması Uygulaması

29.11.2018 13:31:00  83
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

22.11.2018 13:53:00  57
İş Yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

22.11.2018 12:06:00  71
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

20.11.2018 14:09:00  78
2019 Yılı Havzalarda Desteklenecek Ürün Listeleri

20.11.2018 13:52:00  75
İthalat 2018/3 Tebliği Yayımlandı

20.11.2018 13:32:00  74
GTO’da Cem Seymen'le KOBİ Destekleri Konuşulacak

19.11.2018 16:03:00  79
Kısa Çalışma Düzenlemesi

19.11.2018 15:52:00  83
13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri

19.11.2018 15:48:00  79
Arnavutluk / Agro-Tech Fuarı

19.11.2018 15:44:00  89
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

19.11.2018 15:24:00  71
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

19.11.2018 14:39:00  82
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı

19.11.2018 14:32:00  87
Sri Lanka Tarım Fuarı

19.11.2018 14:26:00  57
Fransa/JEC WORLD 2019 Fuarı

9.11.2018 16:03:00  78
Expo Antad & Alimentaria 2019 Mexico Fuarı

9.11.2018 15:40:00  90
2018 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Ön Kayıt ve Planlama

9.11.2018 15:33:00  120
2019 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi