Nizip Ticaret Odası Seçim İlanı

 22.3.2018 17:44:00  168

Nizip Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri seçimleri Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde 02 Nisan 2018 Pazartesi günü Odamız hizmet binasında saat 09:00-17:00 arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır. Oy verme işleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.

Meslek Komitelerine ait seçme ve seçilme niteliğine haiz Kesinleşmiş Seçim Listeleri, 26-28.Mart.2018 tarihlerinde üç tam iş günü süresince Oda Hizmet Binasında askıya çıkarılacaktır. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır

Yargı gözetiminde yapılacak Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ise 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00-12.00 arasında Odamız hizmet binasında yapılacaktır.

Tüzel kişiler, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerine Tüzel Kişi olarak katılacaktır. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur. Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişi olacaktır. Bu nedenle, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının yazılması gerekmektedir.


Disiplin Kurulu seçimlerinde ise hem tüzel kişi unvanı hem de yetkili gerçek kişi temsilcinin adı birlikte bulunmak zorundadır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılacaktır. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanacaktır.

Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılacaktır.

Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Seçime katılacak yabancı uyrukluların pasaportlarını, ayrıca varsa Türk Makamlarınca verilmiş fotoğraflı kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

VEKALETEN OY KULLANILMAZ

Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memurlarına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem taşımaktadır.

Seçimlerin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Üyelere ve ilgililere önemle duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

13.4.2018 14:44:00  61
ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

13.4.2018 12:22:00  78
Yeni İstihdam Teşvikleri

23.3.2018 11:21:00  124
Ziraat Bankası Bağ Kur Prim Borcu Kredisi

22.3.2018 18:02:00  93
11. Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

22.3.2018 17:41:00  67
Getaway Gulf Bahrain 2018 Konferansı

22.3.2018 17:32:00  65
3. İran Maden ve Maden Endüstrisi Toplantısı

22.3.2018 17:19:00  90
11. Türk-Arap Zirvesi

22.3.2018 17:05:00  96
İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 2018 Dönemi

22.3.2018 14:21:00  102
YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarı 2018

22.3.2018 13:45:00  52
BIA Yatırım Forumu – Gürcistan

22.3.2018 13:42:00  144
Pakistan-Punjab Hükümeti Ambulans Alımı

15.3.2018 18:16:00  106
15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı

15.3.2018 18:09:00  79
Kenya’da Gerçekleştirilmesi Öngörülen Etkinlikler

15.3.2018 18:04:00  98
İthalat Denetim Rehberi

15.3.2018 17:57:00  111
Kocaeli Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

15.3.2018 17:53:00  105
The Investors Road Map of Zambia 2018

15.3.2018 17:48:00  123
Türkiye - Moskova Ekonomi Forumu

13.3.2018 12:15:00  194
Nizip Ticaret Odası Seçim İlanı

7.3.2018 16:33:00  90
Bilgisayar Programlama Faaliyetleri Sınıfında Faaliyet Gösteren Firmalara Duyuru

7.3.2018 15:41:00  107
9. Saraybosna İş Forumu

7.3.2018 15:25:00  83
Kuşak ve Yol 3. Zirvesi

6.3.2018 11:09:00  73
Sıfır Atık Projesi

6.3.2018 10:22:00  82
A.Tr ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

21.2.2018 10:17:00  94
Teknoloji Buluşmaları'nın 57. Durağı Gaziantep

13.2.2018 16:43:00  158
Ambalaj Atıklarının Yönetimi

13.2.2018 16:14:00  149
Direniş Karatay Filmi

13.2.2018 16:00:00  144
Sanayi Siciline Kayıtlı Olan Üyelerimize Duyurulur

13.2.2018 14:50:00  130
Türkiye ile Rusya Eylem Planı

13.2.2018 14:30:00  134
İslam Kalkınma Bankası Dönüşüm Fonu ve Katılım Platformu Tanıtım Etkinliği

13.2.2018 13:52:00  151
Küba Yatırımlar Rehberi