Nizip Ticaret Odası Seçim İlanı

 22.3.2018 17:44:00  442

Nizip Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri seçimleri Seçim Sandık Kurulu huzurunda yargı gözetiminde 02 Nisan 2018 Pazartesi günü Odamız hizmet binasında saat 09:00-17:00 arasında gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır. Oy verme işleminin bitmesini takiben sandık kurulları tarafından aleni olarak tasnif işlemine geçilecektir.

Meslek Komitelerine ait seçme ve seçilme niteliğine haiz Kesinleşmiş Seçim Listeleri, 26-28.Mart.2018 tarihlerinde üç tam iş günü süresince Oda Hizmet Binasında askıya çıkarılacaktır. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamayacaktır

Yargı gözetiminde yapılacak Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ise 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00-12.00 arasında Odamız hizmet binasında yapılacaktır.

Tüzel kişiler, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerine Tüzel Kişi olarak katılacaktır. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur. Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri hariç yapılacak diğer seçimlerde seçilen tüzel kişi değil, tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişi olacaktır. Bu nedenle, Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinde oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı, diğer seçimlerde ise oy pusulasına tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin adının yazılması gerekmektedir.


Disiplin Kurulu seçimlerinde ise hem tüzel kişi unvanı hem de yetkili gerçek kişi temsilcinin adı birlikte bulunmak zorundadır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılacaktır. Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan zarflara konulan oylar geçersizdir.

Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanacaktır.

Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılacaktır.

Oy kullanacak, gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin oy kullanma sırasında Seçim Sandık Kuruluna T.C. kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Seçime katılacak yabancı uyrukluların pasaportlarını, ayrıca varsa Türk Makamlarınca verilmiş fotoğraflı kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

VEKALETEN OY KULLANILMAZ

Seçimler sırasında Seçim Sandık Kurulu Başkanı veya üyelerine karşı suç işleyenler, Devlet Memurlarına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem taşımaktadır.

Seçimlerin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Üyelere ve ilgililere önemle duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

17.10.2018 14:13:00  46
İran'daki Fuarlar

16.10.2018 16:11:00  48
YÖREX İkili Görüşmeleri ve Paneli

16.10.2018 14:38:00  53
Yönetmelik Değişiklikleri

16.10.2018 14:14:00  57
GTBBazaar E-Ticaret Uygulaması

11.10.2018 16:46:00  84
Enflasyonla Mücadele Programı İndirim Kampanyası

10.10.2018 17:09:00  75
Türkmenistan’da Enerji Projeleri ve Yatırım Konferansı

10.10.2018 11:37:00  64
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Görüş Talebi

3.10.2018 11:21:00  56
52. Cezayir Uluslararası Fuarı

2.10.2018 11:37:00  87
NTO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlenecek

27.9.2018 11:55:00  91
TOBB ile KOSGEB İşbirliğinde Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Hayata Geçirildi

26.9.2018 16:17:00  74
Hindistan Agro World 2018 Fuarı

24.9.2018 12:09:00  109
KOBİ Destek Nefes Kredisi Hizmetinizde

21.9.2018 11:43:00  117
NTO’da “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” Semineri Düzenlenecek

20.9.2018 11:05:00  88
Sürekli Eğitim Merkezleri Eğitim Destekleri

20.9.2018 10:38:00  81
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS)

20.9.2018 10:25:00  78
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

20.9.2018 10:17:00  78
Slovak Matchmaking Fuarı Bratislava 2018

19.9.2018 14:41:00  446
Fiyat Etiketlerinde “Yerli Üretim” Logosu Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

18.9.2018 14:20:00  93
Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

18.9.2018 14:12:00  87
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.9.2018 10:32:00  140
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.9.2018 16:02:00  30
İran Mahan Air Havayolları

12.9.2018 14:39:00  120
Çin , Rusya, Meksika, Hindistan Eylem Planı Görüş Talebi

12.9.2018 14:19:00  76
2. EİT Sağlık-Turizm Konferans ve Fuarı

6.9.2018 16:01:00  82
Ufa Agro Complex Fuarı ile Tarım Sanayi Forumu

6.9.2018 15:53:00  91
25.Tiran Uluslararası Fuarı

6.9.2018 15:10:00  96
Adventur 2019 Fuarı/Litvanya

5.9.2018 17:34:00  85
Körfez Arap Ülkeleri İhracatta Yaşanan Sorunlar Hakkında Görüş Talebi

5.9.2018 16:58:00  93
Pakistan Fuarları

5.9.2018 15:49:00  80
İran’daki Fuarlar